Игри

Информация за страница Родопи

       За цялостната характеристика на Родопи могат да се кажат твърде много неща, като е достатъчно да потърсим информация в интернет. Специално за почвата обаче и по-специално за почвената покривка в западната част, естеството на климата и релефните особености имат първоопределяща роля. В подножието на планината се намират предимно канелени горски почви, а малко по-нагоре от тях, в средния пояс и по северните точки, са светлокафявите почви. Тъмнокафявите почвени участъци също се открояват, но на още по-голяма височина. Тя достига между 1500 и 1900 метра, а акумулативните наслаги са характерни за заедно с почвите от алувиален тип. Въпросните почви се срещат предимно по поречието на река Арда, един от най-известите водни басейни за източната част на планината. Що се отнася пък до флората и фауната, и тук нещата опират до почвеното разнообразие. 2000 вида висши растения са установени на територията на планината, като е възможно някои от тях да са по-малко известни в сравнение с други.

       Брекиня, габър и дива круша са само малка част от примерите за растително разнообразие в Родопи. Както ясно може да се види от наименованията, това са застрашени видове, които обаче все още се срещат на определени места. Габър, ясен и явор, но от чисто обикновен горист вид, преобладават на 800 метра височина. Не бива да забравяме и за човешкия фактор в тази насока, а той има пряка роля за развитието на растителния и животниски свят. Българи, власи, турци,арменци, евреи са само малка част от етническите групи, живели по различно време в пределите на планината. Траките и славяните невинаги се споменават в различните описани дневници и документи, посветени на населението. А веднага след ролята на човешкия фактор идва и съвсем естествената последица в лицето на добре развития туризъм. Чепеларе, Цигов чарк и Пампорово са трите водещи курорта по отношение на местата, където през зимата могат да се карат ски. Девин, Баните, Хасковски минерални бани и Велинград пък са водещи центрове по отношение на балнеолечението. Всеки един от тези курорти е известен с наличието на минерални извори и спа центрове. От най-красивите местности се открояват Юндола, Чудните мостове, Дяволски мост и други.

      Стопанството намира добра почва за развитие на територията на Родопи, но трябва да имаме предвид, че говорим само за определени отрасли. В общи линии това са две промишлености, касаещи съответно преработката и добиването на руди и метали. Добиването и преработката на дървен материал се нарежда веднага след занаятите с руди и метал, а машиностроенето и леката промишленост изчерпват списъка с относително добре развити стопански отрасли. Бачковският манастир и Кръстова гора са обектите на територията на планината, които са пряко свързани с християнската религия и вярата на хората. Тези места са известни като места, където християните могат да организират походи с цел поклонение. Цепина, Татул и Перперикон също са много важни обекти, но те попадат в друга категория – тази на археологията. Постоянно там се правят разкопки с цел проучване и евентуалното намиране на вещи от отминали епохи, част от пребогатата през вековете българска история.

eXTReMe Tracker